dezinsekce

Dezinsekce


Hmyz patří k členovcům, který dokáže člověka štípnout, bodnout či kousnout tak, že je to pro člověka nejen nepříjemné, ale i velmi nebezpečné. Důvodů je více: hmyz může přenášet mnohé nemoci, ale může též vyvolávat různé alergie. Mimo to některé druhy hmyzu ničí potraviny, oblečení, čalouněné výrobky i nábytek. Na ochranu pred zdravotními a věcnými škodami je tedy důležité určité druhy hmyzu odhánět nebo hubit.Opačně však také platí, že hmyz tvoří důležitou součást přírodního koloběhu. Svět bez hmyzu by byl teda i pro život člověka méně hodnotný. O to důležitější je přesně se o „nežádoucích hostech“ dozvědět více. Který hmyz je jen nepříjemný a který způsobuje škody a jak se dá proti němu smysluplně bojovat?

Hmyz z pohledu dezinsekce dělíme dle druhu způsobené škody: obtížný hmyz, škůdci potravinových zásob, materiální škůdci, škůdci zdraví. Hranice mezi skupinami nejsou pevně dány a mnozí škůdi potravinových zásob nebo materiálů jsou současně i škůdci zdraví.

Dezinsekce je tedy obor zabývající se hubením obtížného nebo škodlivého hmyzu. Nejrozšířenější metody provádění jsou chemické, hubící hmyz dotykově nebo požerově, případně jako plyny a páry.

Nejčastěji se setkáváme s následujícími druhy škodlivého či obtížného hmyzu a roztočů:

 • rus domácí
 • šváb obecný
 • klíšťáci
 • mravenci faraoni
 • štěnice
 • potemníci
 • lesáci
 • červotoči
 • zrnokazi
 • moli
 • zavíječi
 • mouchy, komáři, ovádi a další.